Đơn hàng Nữ

Cập nhật các đơn hàng dành cho nữ đi xuất khẩu lao động nhật bản

LIÊN HỆ

Phạm Mai Sương
0981 023 408
Gmail: phammaisuong41091@gmail.com

———————————————

Vũ Tiến Đạt
0966 586 290
Gmail: vutiendat90@gmail.com